Diagnostika regulátorů

Diagnostika regulátorů 14 V

Na obrázku jsou zakresleny doporučené měřící body pro diagnostiku a případné opravy elektronických regulátorů 14 V.

regulátor 12 V

Pro jednotlivé měřící body obecně platí:

a)je-li napájecí napětí dané části obvodu bez závad, je možné na neporušeném přechodu PN naměřit napětí řádově desetiny voltu. Při měření zanedbáváme proud voltmetrem.
b)je-li přechod PN přerušen, naměříme téměř plné napětí zdroje
c)je-li přechod PN zkratován, registruje voltmetr velmi malé, téměř nulové napětí.
d)na stabilizační diodě naměříme Zenerovo napěti.

Diagnostika regulátorů 28 V

Na obrázku jsou zakresleny doporučené měřící body pro diagnostiku a případné opravy elektronických regulátorů pro zdrojové soustavy nákladních vozidel např. Liaz, T 148 atd..

regulátor 24 V


zpět