Orientační měření regulátorů

Kontrola regulátorů 14 V

Pomocí regulovatelného zdroje zvyšujeme napětí. Dosáhneli napětí cca 14,2 V, žárovka zhasne. Svorka 54 slouží pouze k předbuzení. Mezi svorkami 50 a D+ je uvnitř regulátoru zapojen rezistor a dioda. Regulátor na levé straně je určen pro devítidiodové alternátory s pomocným usměrňovačem.
Regulátor na pravé straně je konstruován pro alternátory se šesti diodami. Svorky 54 a 61 jsou uvnitř propojeny.

Regulátor 14 V


Kontrola integrovaných regulátorů

Orientační zkouška integrovaného regulátoru je v principu obdobná.

Integrovaný regulátor 14 V


Kontrola regulátorů 24 V

Pomocí regulovatelného zdroje zvyšujeme napětí. Dosáhneli napětí cca 28 V, žárovka zhasne. Dovolím si upozornit, že ve srovnání s externími regulátory 14 V je zde regulace mínus pólem.
Ukostřením svorky Z, viz obrázek na pravé straně, dosáhnu zvýšení napětí řádově o desetiny voltu. Je to velmi užitečné zejména v zimním období.

Regulátor 24 V


zpět