Obvody pro předbuzení

Schema zapojení používaných obvodů pro předbuzení

Na následujícím obrázku jsou zjednodušeně zakresleny obvody pro předbuzení devítidiodových alternátorů s pomocným usměrňovačem.

Obvody pro předbuzení

Rezistor R6 a dioda D4 jsou určené pro předbuzení a oddělení pomocného usměrňovače. Jsou vestavěny v regulátoru. Paralelně k uvedeným prvkům je připojena kontrolní žárovka KŽ, která ja integrována v palubní desce.
Na levém obrázu je zakreslena verze, kde je pro předbuzení použito jen kontrolní žárovky. Doporučuje se použít kontrolku s vyšším výkonem.


zpět