Úvod

Se zvětšujícím se počtem elektrických spotřebičů nejrůznějších výkonů ve strojích a výbavě motorových vozidel se výrazně zvyšují požadavky na větší výkon, vyšší účinnost a minimalizaci rozměrů rotačních zdrojů elektrické energie.
To vede téměř všechny výrobce ve vyspělých státech ke snaze používat nové suroviny a materiály s mnohonásobně lepšími užitnými vlastnostmi.

Současně však vzniká požadavek na snížení spotřeby uvedených surovin a vlastních materiálů, snížení energie potřebné pro zajištění výroby a zpracování, umožnění plné automatizace výroby, použití bezodpadových a ekologických technologií.
I přes velké množství práce a investic vynakládaných úspěšnými firmami na vývoj a modernizaci strojů, se ne vždy daří materiálové a technologické požadavky sladit tak, aby výsledným efektem byl výrobek špičkových parametrů.
Z toho vyplývají i možné poruchy, které je nutné vyhledat a posléze odstranit. Uvedené oblasti vyžadují velmi dobrou znalost principů jednotlivých strojů.

Předkládám následující text, který by měl napomoci v učebních a studijních oborech k řádnému pochopení principů zdrojových soustav.

zpět