Vnitřní zapojení alternátorů

Rotační zdroje s cizím buzením

Alternátory s šestidiodovými usměrňovacími bloky, s vinutím statoru zapojeným do hvězdy a s vyvedeným středem hvězdy, jsou používány ve vozidlech, kde je indikace nabíjení řešena pomocí rozpínacího relé. Relé využívalo vygenerovaného napětí v uzlu hvězdy. Alternátor je buzen přes regulátor z akumulátoru (cizí buzení). V zapojení relé kontrolní svítilny nabíjení na uvedených vozech byly odlišnosti. Jde např. o starší vozy Avia, Fiat 125, Žiguli, Lada, Liaz, T148, některé verze vozidel Ifa atd. Příklady jednotlivých zdrojových soustav jsou uvedeny v příslušné kapitole.

Alternátor s cizím buzením


Rotační zdroje s vlastním buzením

Alternátory s devítidiodovými usměrňovacími bloky vzužívaly pro buzení napětí z pomocného usměrňovače. Zdrojová soustava musela být vybavena obvody pro předbuzení, které byly řešeny rezistorem a paralelně k němu zapojenou kontrolní žárovkou, popř. jen kontrolní žárovkou.

U méně náročných aplikací převládají pro svoji jednoduchost zdrojové soustavy, kde je regulace výstupního napětí provedena buzením rotoru. Pro regulaci změnou budícího proudu se dříve používalo vnějších vibračních regulátorů, které byly později vytlačeny regulátory osazenými polovodičovými prvky.

V současné době výrobci řeší regulátor jako součást držáků kartáčů, nebo jej montují přímo do generátoru.

Alternátor s vlastním buzením


Rotační zdroje s řízeným usměrňovačem

V soustavách s permanentním buzením a v soustavách s konstantním budícím proudem je nutné regulaci výstupního napětí provést celořízeným, popř. polořízeným usměrňovačem, nebo tranzistorovým stabilizátorem.

Řídící část nových výkonových obvodů generátorů je zpravidla realizována číslicovými integrovanými obvody a mikroprocesorovými systémy, popřípadě u velmi zdařilé silniční a bojové techniky palubním počítačem.

Tyristorová regulace je však spojená s vyzařováním velmi silného elektromagnetického pole, které působí rušivě při příjmu radiotelekomunikačních zařízení. Rušivé elektromagnetické pole je zvlášť výrazné při použití fázového řízení tyristorů. Vzhledem k tomu, že vyzařované spektrum rušivých kmitočtů nesmí převyšovat hodnoty stanovené normami, je nutné zdrojové soustavy s generátory vybavenými tyristory doplnit sadami kvalitnějších odrušovacích filtrů, aby bylo možné zajistit alespoň základní odrušení. Montáž jakostních odrušovacích sad značně zvyšuje cenu popisovaných zdrojových soustav.

Alternátor řízen tyristory


zpět