Závěr

Učební text je zaměřen na výuku elektrotechniky a elektrotechnických měření pro učební obory autoelektrikář, studijní obory autoelektronika a rovněž pro obor automechanik.
Jelikož se problematika týká studentů vyšších ročníků, kde je předpoklad že základní učivo ovládají, zaměřil jsem se při zpracování textů nejen na náročnou, a tedy problematickou studijní látku, ale i na učivo, které v dosud vydaných středoškolských učebnicích, publikacích a dostupných materiálech chybí, popř. mu není věnována patřičná pozornost, nebo není zpracováno tak, aby bylo použitelné ve výuce.
Uvedené studijní partie jsem se snažil formulovat do jistých souvisejících celků tak, aby si student mohl vybavit nejen celkový obraz měřeného předmětu včetně příslušenství, ale rovněž si provést srovnání jednotlivých dílčích částí.

Cílem textu a fólií zhotovených dle obrázků uvedených v textu a prezentovaných ve výuce, tedy není suplovat již vydané učebnice, ale doplnit některé chybějící kapitoly, které lze v učebních oborech autoelektrikář a ve studijních oborech autoelektronika považovat za podstatné.
Část technického textu není zcela vyčerpávající, neobsahuje popis zdrojových soustav např. letadel a vojenské techniky, některých lokomotiv a vlakových souprav a pracovních strojů.
Předpokládám, že napomůže nejen studentům, ale i mechanikům v praxi alespoň k hrubé orientaci, zejména ve zdrojových soustavách, popř. i při volbě možné záměny jednotlivých dílů, zejména u zahraničních strojů.
Současně se však omlouván odborné veřejnosti, zejména pracující v oblasti elektrotechniky, za záměrně zjednodušený výklad některých partií textu a podotýkám, že uvedený materiál není vysokoškolská, ani reklamní publikace, že text neprošel jazykovou a redakční úpravou, ale je pouhou pomůckou při výkladu učitele i ve tříletých učebních oborech.

Vážení čtenáři, jsem si vědom toho, že na každém textu je vždy co vylepšovat, proto si dovolím poděkovat za případné připomínky a náměty k textům.

Své náměty ke zlepšení můžete prosím odeslat na adresu. Děkuji

zpět