Zdrojové soustavy

Schema zapojení zdrojové soustavy s vlastním buzením, s vinutím statoru, které je zapojeno do hvězdy

Zdrojová soustava byla použita na vozidlech Škoda 100 až 120, některých traktorech s alternátorem 14 V/35 A. Regulace napětí byla řešena externím vibračním regulátorem. První typy alternátorů měly vývody středu hvězdy zapájeny do měděné, nebo mosazné trubičky. U novější verze se vývody nepájely, ale pouze zalisovaly do mosazné dutinky. Takto zhotovený spoj po určitém čase zoxidoval a vývody bylo nutné pečlivě očistit a zapájet do mosazné, či měděné dutinky. Na diodách pomocného usměrňovače docházelo k uvolnění katody, tedy pomocný usměrňovač vysazoval. Závada se projevovala prosvěcováním kontrolní svítilny nabíjení. Novější verze alternátorů měly pomocný usměrňovač vybaven doidami v plastovém pouzdru a paralelně ke kartáčům byla zapojena ochranná dioda.

Zdrojová soustava s vlastním buzením


Schema zapojení zdrojové soustavy s vlastním buzením, s vinutím statoru, které je zapojeno do trojúhelníku

Soustava je použita na novějších vozech. Zapojení statoru do trojúhelníku je výhodnější zejména z důvodu snížení ztát. Vibrační regulátory byly nahrazovány regulátory elektronickými v externím provedení.

Zdrojová soustava s vlastním buzením


Schema zapojení zdrojové soustavy s vlastním buzením, s vinutím statoru, které je zapojeno do trojúhelníku, s interním polovodičovým regulátorem

Soustava s interním regulátorem je použivána od vozů Favorit. Dioda D10 a kapacitor C1 jsou ochranné prvky.

Zdrojová soustava s vlastním buzením


Schema zapojení zdrojové soustavy Bosch

Soustava se v principu příliš neliší. Je využívána v některých zahraničních vozech.

Zdrojová soustava Bosch


Schema zapojení zdrojové soustavy s cizím buzením

Zdrojová soustava, vybavená šestidiodovým alternátorem s indikací nabíjení pomocí rozpínacího relé, byla používána na vozidlech naší i zahraniční produkce. V zapojení relé kontrolní svítilny nabíjení na uvedených vozech byly odlišnosti. Jde např. o starší vozy Avia, Fiat 125, Žiguli, Lada, Liaz, T148, některé verze vozidel Ifa atd. Uvedené řešení bylo problematické, jelikož po nabití akumulátoru regulátor odpojil buzení a na palubní desce se rozsvílila kontrolka nabíjení i přesto, že zdrojová soustava byla v pořádku. Pokud řidič zapnul např. osvětlení, či jinou zátěž, napětí zdrojové soustavy pokleslo, alternátor byl opět buzen a kontrolka opět zhasla. Někteří výrobci, např. na některých vozech Lada použili pro indikaci správné činnosti zdrojové soustavy voltmetr s potlačenou nulou.

Zdrojová soustava s cizím buzením

Schema zapojení zdrojové soustavy s cizím buzení, s jiným typem regulátoru

Zapojení se liší od předchozí verze použitím regulátoru s vozu Š120. Svorka 15/54 regulátoru není zapojena.

Zdrojová soustava s vlastním buzením


Schema zapojení zdrojové soustavy 24 V s cizím buzením

V principu jde o analogické zapojení s napětím 24 V. Alternátor má však vyvedeny obě budící svorky. Regulace je zde řešena mínus pólem.

Zdrojová soustava 24 V


zpět