Zkoušení alternátorů

Zkouška šestidiodového alternátoru na zkušebně

Na výstup alternátoru je nutné připojit zatěžovací rezistor. Pro nabuzení alternátoru propojíme svorku DF a svorku 30. Pomocí voltmetrů kontrolujeme napětí v jednotlivých bodech.

Šestidiodový alternátor


Zkouška devítidiodového alternátoru na zkušebně

Na výstup alternátoru je nutné opět připojit zatěžovací rezistor. Svorky DF a D+ jsou trvale propojeny. Alternátor předbudíme krátkým dotykem svorky 30. Pomocí voltmetrů kontrolujeme napětí v jednotlivých bodech. Při běžícím a nabuzeném alternátoru nesmí napětí mezi svorkami DF a D+ překročit cca 0,7 V. Překročí-li, je závada v usměrňovacím bloku.

devítidiodový alternátor


Zkouška alternátorů z nákladních vozidel na zkušebně

Zkouška se příliš neliší od zkoušek výše uvedených. Svorka DF je ukostřena, svorka 54 je spojena se svorkou 30.

Alternátor z nákladních vozidel


Zkouška novějších alternátorů na zkušebně

Ke zkoušení je použit držák kartáčů s demontovatelným regulátorem. Zkouška je totožná se zkouškou devítidiodového alternátoru.

novější typ alternátoruZkušebny alternátorů pohonem a vlastním zdrojem

Zkušebna na levém obrázku je starší konstrukce a byla v minulosti vybavena trojfázovým komutátorovým motorem, který umožňoval plynulou regulaci otáček. Jelikož motor měl poruchu a nebylo ekonomické jej opravovat, byl nahrazen motorem stejnosměrným, který je řízen tyristorovou řídící jednotkou. Novější zkušebna v pravé části stále trojfázový komutátorový motor využívá. Zkušebny jsou vybaveny vlastním zdrojem, zatěžovacím rezistorem, mechanickou brzdou, dynamometrem, měřícími přístroji a umožňují kontrolu zdrojové soustavy, zapalovací soustavy a spouštěčů.

Zkušebna alternátorů s vlastním zdrojem, s elektronicky řízeným pohonem Zkušebna alternátorů s vlastním zdrojemZkušebna alternátorů s řízeným pohonem

Má obdobné vlastnosti, ale nemá svůj vlastní síťový napájecí zdroj pro zkoušení spouštěčů. Je vybavena akumulátory, které se průběžně dobíjí.

Zkušebna alternátorů


zpět